Zodpovědná osoba

Tato funkce umožňuje definování zodpovědné osoby pro každou firmu a doklad. Zodpovědnou osobou je např. obchodník, který má daného zákazníka, zakázku nebo doklad na starosti. Lze tak také snadno vypočítat provizi.

Zodpovědná osoba se vyplňuje automaticky v tomto pořadí:

  • doklad – doklad ze kterého se vychází (např. objednávka či kopie dokladu).
  • zakázka – zakázku má na starosti daný obchodník.
  • firma v adresáři – klienta má na starosti daný obchodník.
  • přihlášený uživatel – za doklad zodpovídá konkrétní osoba.

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba je obdobou zodpovědné osoby, ale označuje pracovníka zákazníka, tedy druhé strany. Lze určit, který pracovník má daný doklad na starosti. Kontaktní osoba je určena tímto způsobem:

  • doklad – doklad ze kterého se vychází (např. objednávka či kopie dokladu).
  • zakázka – zakázku má na starosti daný pracovník.
  • místo určení – doklad má na starosti osoba zodpovědná za dané místo určení.