Upomínky

Upomínky umožňují upozornit zákazníky na nezaplacené faktury. FlexiBee obsahuje připravené formuláře pro 1. a 2. upomínku, Pokus o smír a Inventarizaci pohledávek.

cis-upominky.png
Texty ve formulářích lze samozřejmě individuálně upravit
upominky-gener.png
Průvodce umožňuje nastavit následující parametry:
  • kolik dnů po splatnosti chcete vystavovat upomínky
  • minimální částku faktur, nad kterou upomínat (pokud např. napíšete hodnotu 2000, tak se vám k penalizaci nebudou nabízet faktury s částkou 2000 Kč a nižší).
  • konkrétní firmu nebo konkrétní skupinu firem
  • typ upomínky

Po nastavení těchto parametrů se zobrazí všechny odpovídající faktury. Po jejich výběru a potvrzení se vytiskne na obrazovce upomínka.