Sklad

Skladové hospodářství je dostupné v modulu Zboží. Modul obsahuje seznamy a funkce potřebné pro kompletní skladovou evidenci - definici ceníku, tvorbu skladových karet a sledování pohybu ve skladu.

Přehled funkcí

 • Středisková cenotvorba
 • Vícejazyčné ceníky
 • Odběratelské ceníky a cenové úrovně
 • Podpora balení pro snadný prodej
 • Neomezený počet skladů
 • Výrobní čísla, šarže a expirace
 • Rezervace
 • Minimální množství na skladě
 • Rozpuštění nákladů na dopravu
 • Výroba a kusovník
 • Stromový katalog
 • Optimalizace Skladových zásob
 • Umístění ve skladě
 • Podobné zboží
 • Inventura skladu
 • Podpora čteček čárového kódu
 • EKO-KOM
 • Intrastat
 • Přílohy včetně obrázků
 • Sady a komplety
 • Poplatky
 • Dodavatelské značení odlišné od vnitrofiremního

Zboží obsahuje kompletní ceník, umístění zboží nebo materiálu na skladech atd. Skladové zásoby lze oceňovat metodou průměrných cen (standardní ceník) nebo FIFO (rozšířený ceník). Ceník obsahuje seznam veškerého zboží, materiálu, výrobků nebo služeb.

Účtování skladu je možné metodou A nebo B. Je možné vést neomezené množství skladů.

Skladové karty je možné lokalizovat do místností, regálů a polic.  Při tvorbě vydané faktury lze přímo vytvářet výdejky na sklad. Při práci se skladem můžete využít čárové kódy.

Ve skladové evidenci můžete vytvářet skupiny zboží a materiálů, které mají nastaven vlastní způsob zaúčtování. Při tvorbě faktury nebo výdejky se pak ke každé skladové položce přiřadí správné zaúčtování.

Sklad obsahuje příjemky a výdejky, které se vytvářejí ručně či automaticky při fakturaci.

Sklad lze doplnit o rozšířený ceník, který obsahuje cenové úrovně nebo možnost vytváření časově omezených akcí. Rozšířený ceník umožňuje definovat konverze měrných jednotek, např. váhových jednotek na objemové jednotky.

Ve skladu je možné používat rezervace, šarže a expirace a výrobní čísla. Ke každé položce si můžete nastavit primárního dodavatele. U konkrétních odběratelů můžete nastavit individální cenu. Můžete nastavit složení kompletů, podobné zboží, můžete připojit přílohy.

Součástí skladu jsou podrobné tiskové sestavy

Sklad zvládá také rozpouštění nákladů na dopravu do cen, recyklační poplatky, definici minimálního množství zboží na skladě a mnoho dalších funkcí.