EDI komunikace

EDI komunikace je modul pro elektronickou výměnu dat.

EDI komunikaci používají obchodní řetězce (Globus, OBI,...) a prodejci automobilů. Abyste mohli v EDI komunikovat, musíte uzavřít smlouvu s poskytovatelem EDI, např. firmou EDITEL CZ s.r.o., CCV apod. Ke komunikaci s poskytovateli používá FlexiBee formát INHOUSE.

FlexiBee umí v EDI exportovat vydané objednávky a importovat přijaté objednávky ("ORDERS"), exportovat výdejky ("DESADV") a exportovat vydané faktury - pouze s ceníkovými položkami ("INVOIC").