Převod dat do FlexiBee

Pokud přecházíte na systém FlexiBee z jiného systému, obvykle řešíte i migraci dat. 

Ať už data migrujete nebo ne, je vždy nutné zachovat přístup k předchozímu systému pro případ kontroly. To je možné vyřešit i pouhým exportem výstupů do XLS nebo PDF.

Migraci si můžete provést sami (doporučujeme obvykle maximálně do rozsahu číselníků). Obvykle je nejlepší vše nechat odborníkům a využít individuální servis přímo od techniků FlexiBee.

Podrobnější postup

Než začnete, ujasněte si požadovaný rozsah migrovaných dat. Lze migrovat buď jen základní číselníky, všechny doklady a nebo všechny doklady včetně zaúčtování.

Rozsah migrovaných dat určuje cenu výsledné migrace. Obvykle vyšší rozsah znamená více než dvojnásobnou náročnost.

  1. Pokud chcete nechat migraci na FlexiBee, využijte individuální servis přímo od techniků FlexiBee.
  2. Pokud chcete migrovat jen základní číselníky, lze využít export do formátu Excel (pokud to původní systém podporuje) a naimportovat do FlexiBee. Do Excelu lze snadno migrovat i soubory CSV či DBF.

Poznámka: Pokud si necháte migrovat data u FlexiBee, celý proces probíhá ve dvou krocích: testovací migrace s kontrolou a finální migrace. V okamžiku finální migrace již nebudou Vámi nově přidaná data do předchozího systému přenesena migrací do FlexiBee.

Rozsah migrace dat do FlexiBee

Migraci dat do ekonomického systému FlexiBee lze rozdělit na několik úrovní dle rozsahu migrovaných dat.

  1. migrace číselníků – migrovány jsou jen číselníky jako je adresář, ceník a stavy skladů. Někdy je také migrováno saldo (neuhrazené doklady), ale pouze neúčetně.
  2. migrace dokladů bez účetního dopadu – kromě číselníků jsou převedeny i všechny doklady jako jsou faktury a interní doklady.
    Zaúčtování nejsou migrována a tak nejsou účetní výstupy. Úhrady a zápočty obvykle nejsou migrovány. Převod dat slouží pouze k přehledům jako je obrat zákazníka za několik let.
  3. migrace všech dokladů, migrace účetního deníku – migrace probíhá jako v předchozím případě, ale navíc je migrován účetní deník do interních dokladů. Sedí pak rozvaha a výsledovka, ale při změně staré faktury nedojde k aktualizaci účetnictví. Není také podporováno přiznání DPH za migrované období. Migrace se tak obvykle provádí dle termínu plátcovství DPH.

Při přechodu z WinStrom 7 je samozřejmostí migrace dat. Tu si buď můžete pomocí specializovaného nástroje provést sami a nebo ji provede technická podpora FlexiBee.Související odkazy


Kontakt

Ing. Jan Bláha - BlahaSoft
Prodejce FlexiBee
Tel.: 736 142 250
E-mail: info@blahasoft.cz

Novinky

Pokud jste podnikatel nebo účetní, a přepisujete faktury do FlexiBee ručně, tak už nemusíte.

V tomto článku najdete seznam změn a novinek ve FlexiBee ve verzi 2017.1
FlexiBee nyní umí importovat z Excelu nejen pohledávky a závazky, ale i vydané a přijaté faktury, banku a pokladnu. Tato funkce je dostupná od verze 2016.4.
Byly vydány nové licenční podmínky platné od od 20.9.2016.
Od 20.9. bude platit nový ceník FlexiBee.
V červenci 2016 byla vydána veřejná Beta verze macOS Sierra. Nyní se připravuje podpora této verze OS na serverové straně FlexiBee.
FlexiBee bude podporovat EET.
V tomto článku najdete seznam změn a novinek ve FlexiBee pro rok 2016.
V ceníku FlexiBee se událo a ještě uděje několik příjemných změn.