Více operačních systémů

FlexiBee funguje na systémech Windows, Linux a Mac OS X. 

Účetnictví pro Windows

Jsou podporovány následující systémy Windows:

  • Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 SP4 či vyšší
  • Windows 2003 Server, Windows 2008 Server
  • 32-bitová i 64-bitová architektura

Účetnictví pro Linux

Na systémech Linux jsou podporovány všechny funkce účetnictví FlexiBee bez omezení. Můžete si prohlédnout ukázku faktury v PDF vygenerované v Ubuntu Linux.

FlexiBee podporuje distribuce Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, Mandriva a OpenSUSE.

Ukázky aplikace

Přihlašovací obrazovka v češtině Výběr firmy Pracovní plocha 1 Přehled položek Vydaná faktura Nápověda aplikace

Účetnictví pro Mac OS X

Na systémech Mac OS X jsou podporovány všechny funkce FlexiBee bez omezení.

FlexiBee podporuje Mac OS X na procesorech Intel. V případě 32-bitového systému je nutné mít Snow Leopard

Ukázky aplikace

Test - FlexiBee-1 Test - FlexiBee

Adresy firem - Změna záznamu Ceník - Změna záznamu

.