Adresář a obchodní partneři

Adresář obsahuje informace o odběratelích, dodavatelích a partnerech firmy.

Přehled funkcí

 • Kontakty
 • Události a aktivity
 • Místa určení
 • Skupiny firem
 • Fakturační limit
 • Textové upozornění při fakturaci
 • Zablokování prodeje po překročení maximální doby po splatnosti
 • Souhrnné fakturační údaje

Kontakty lze členit do skupin podle zaměření nebo významu. Každé skupině lze nastavit účtování dokladů a při tvorbě pohledávek nebo závazků jsou automaticky přenášeny účty pro odběratele nebo dodavatele.

 • evidence firem a kontaktů
 • snadné přiložení dokumentů (např. smluv)
 • přehledné zobrazení platební morálky - průměrná doba splatnosti, neuhrazená fakturace, celková fakturace, hodnocení kredibility CreditCheck, fakturační limit
 • napojení na telefonní ústředny
 • sledování nákladů na události
 • CRM funkce

Ke každé firmě lze přiřadit:

 • kontakty
 • události vyplývající z komunikace a z úkolů
 • místa určení, na která má být dopravováno zboží (prodejny, provozovny atd.)
 • libovolný počet štítků, pomocí kterých lze k firmě přiřadit různé vlastnosti sloužící pro vyhledávání a filtrování.
 • zodpovědné osoby

Samozřejmostí je tisk různých přehledových sestav podle filtrů.