Majetek

Modul umožňuje evidenci majetku (daňové odpisy, účetní odpisy, události a zápůjčky). Dobu účetních odpisů lze během odepisování měnit. Lze použít zrychlené i mimořádné odpisy.

Modul eviduje následující typy majetku:

 • drobný i dlouhodobý
 • investiční
 • leasingový
 • hmotný a nehmotný

Přehled funkcí:


 • Umístění majetku
 • Evidence zápůjček
 • Leasing a generování splátek
 • Odpisy včetně mimořádných
 • Zrychlené odpisy
 • Zjednodušená tvorba majetku z faktur
 • Přerušení odpisů
 • Technické zhodnocení
Drobný majetek Hmotný a nehmotný majetek Umístění majetku Evidence zápůjček Leasing a generování splátek Odpisy včetně mimořádných Zrychlené odpisy Zjednodušená tvorba majetku z faktur Přerušení odpisů Technické zhodnocení

Uživatel má k dispozici velké množství sestav. U evidence leasingů program automaticky vytváří závazky (splátky) v účetním modulu.

Uživatel si může definovat vlastní odpisové skupiny, které lze využít v nestandardních situacích. Pro opakovaně zadávané majetky a leasingy lze vytvořit typy majetků/leasingů a nastavit jejich odepisování.

Majetek lze též přehledně lokalizovat pro jeho inventuru.

Modul umí evidovat zápůjčky majetku, umístění majetku atd.Související odkazy


Kontakt

Ing. Jan Bláha - BlahaSoft
Prodejce FlexiBee
Tel.: 736 142 250
E-mail: info@blahasoft.cz

Novinky

Pokud jste podnikatel nebo účetní, a přepisujete faktury do FlexiBee ručně, tak už nemusíte.

V tomto článku najdete seznam změn a novinek ve FlexiBee ve verzi 2017.1
FlexiBee nyní umí importovat z Excelu nejen pohledávky a závazky, ale i vydané a přijaté faktury, banku a pokladnu. Tato funkce je dostupná od verze 2016.4.
Byly vydány nové licenční podmínky platné od od 20.9.2016.
Od 20.9. bude platit nový ceník FlexiBee.
V červenci 2016 byla vydána veřejná Beta verze macOS Sierra. Nyní se připravuje podpora této verze OS na serverové straně FlexiBee.
FlexiBee bude podporovat EET.
V tomto článku najdete seznam změn a novinek ve FlexiBee pro rok 2016.
V ceníku FlexiBee se událo a ještě uděje několik příjemných změn.