Přístupová práva

FlexiBee umožňuje definovat role a těm přidělovat přístupová práva. Můžete tak snadno omezit uživatelům přístup do jednotlivých agend. Můžete také omezit právo na čtení, změny dat atd. Přístupová práva umožňují omezovat přístup k datům podle modulů (sklady, účetnictví, ...) i podle dat (dle střediska, typu dokladu, autora záznamu, ...).

Základní práva  (součást systému)

Základní práva umí omezit přístup např. do skladu. Umožňují definovat:

 • přístup do modulu (např. nákup)
 • přístup do konkrétní evidence (např. přijaté faktury)
 • práva v rámci konkrétní evidence (číst, měnit)
 • definovat upřesnění pro danou evidenci:
  • smí vytvářet faktury
  • smí měnit existující
  • smí vidět nákupní cenu
  • smí měnit zaúčtování

Za příplatek - pokročilá přístupová práva (práva viditelnosti dat)

Pokročilá práva umožňují omezit přístup ke konkrétním dokladům. Tato práva  navíc umožňují definovat např. situaci, kdy uživatel má přístup ke skladům, ale sklad A vůbec nevidí, sklad B smí prohlížet a sklad C smí kompletně spravovat. Obvykle lze definovat omezení takto:

 • dle typu dokladu
 • dle skladu/banky/pokladny
 • dle střediska
 • dle vlastníka dokladu
 • dle skupiny