Přístupová práva

FlexiBee umožňuje definovat role a těm přidělovat přístupová práva. Můžete tak snadno omezit uživatelům přístup do jednotlivých agend. Můžete také omezit právo na čtení, změny dat atd. Přístupová práva umožňují omezovat přístup k datům podle modulů (sklady, účetnictví, ...) i podle dat (dle střediska, typu dokladu, autora záznamu, ...).

Základní práva  (součást systému)

Základní práva umí omezit přístup např. do skladu. Umožňují definovat:

 • přístup do modulu (např. nákup)
 • přístup do konkrétní evidence (např. přijaté faktury)
 • práva v rámci konkrétní evidence (číst, měnit)
 • definovat upřesnění pro danou evidenci:
  • smí vytvářet faktury
  • smí měnit existující
  • smí vidět nákupní cenu
  • smí měnit zaúčtování

Za příplatek - pokročilá přístupová práva (práva viditelnosti dat)

Pokročilá práva umožňují omezit přístup ke konkrétním dokladům. Tato práva  navíc umožňují definovat např. situaci, kdy uživatel má přístup ke skladům, ale sklad A vůbec nevidí, sklad B smí prohlížet a sklad C smí kompletně spravovat. Obvykle lze definovat omezení takto:

 • dle typu dokladu
 • dle skladu/banky/pokladny
 • dle střediska
 • dle vlastníka dokladu
 • dle skupiny


Související odkazy


Kontakt

Ing. Jan Bláha - BlahaSoft
Prodejce FlexiBee
Tel.: 736 142 250
E-mail: info@blahasoft.cz

Novinky

Pokud jste podnikatel nebo účetní, a přepisujete faktury do FlexiBee ručně, tak už nemusíte.

V tomto článku najdete seznam změn a novinek ve FlexiBee ve verzi 2017.1
FlexiBee nyní umí importovat z Excelu nejen pohledávky a závazky, ale i vydané a přijaté faktury, banku a pokladnu. Tato funkce je dostupná od verze 2016.4.
Byly vydány nové licenční podmínky platné od od 20.9.2016.
Od 20.9. bude platit nový ceník FlexiBee.
V červenci 2016 byla vydána veřejná Beta verze macOS Sierra. Nyní se připravuje podpora této verze OS na serverové straně FlexiBee.
FlexiBee bude podporovat EET.
V tomto článku najdete seznam změn a novinek ve FlexiBee pro rok 2016.
V ceníku FlexiBee se událo a ještě uděje několik příjemných změn.