Fakturace

Vydaná faktura

Přijaté a vydané faktury jsou součástí modulu Nákup/Prodej. FlexiBee umí

  • zálohové faktury
  • zálohový daňový doklad
  • daňový doklad
  • hromadnou fakturaci atd.
Při prodeji lze využít čtečky čárového kódu.

Při vystavování faktur s návazností na sklad lze automaticky vytvářet výdejky ze skladu, jednoduše lze také vytvořit pokladní doklad. Účetní vazby mezi fakturami a uhrazujícími doklady nedovolují tyto operace špatně zaúčtovat. 

Samozřejmostí je možnost přidávání příloh k fakturám.

Můžete si předdefinovat šablony (typy) faktur a nastavit v nich základní společné parametry: zaúčtování, způsob platby, dokladové řady atd. Výběrem šablony se doklad automaticky předvyplní.

Součástí je mnoho přehledových sestav, např. přehled položek pro jednoho odběratele za určité období seřazené podle kódu zboží a data vystavení.

Ze seznamu faktur můžete rovnou vystavovat příkazy k úhradě. FlexiBee umí exportovat příkazy do elektronických formátů většiny bankovních ústavů.

V programu můžete také nastavit např. to, zda je přijatou fakturu nutné podepsat pověřenou osobou před vytvořením příkazu k úhradě. Pověřená osoba faktury podepíše a tím jsou připraveny pro tvorbu příkazu. Pokud je faktura nepodepsaná, není možné ji proplatit.

 Související odkazy


Kontakt

Ing. Jan Bláha - BlahaSoft
Prodejce FlexiBee
Tel.: 736 142 250
E-mail: info@blahasoft.cz

Novinky

Pokud jste podnikatel nebo účetní, a přepisujete faktury do FlexiBee ručně, tak už nemusíte.

V tomto článku najdete seznam změn a novinek ve FlexiBee ve verzi 2017.1
FlexiBee nyní umí importovat z Excelu nejen pohledávky a závazky, ale i vydané a přijaté faktury, banku a pokladnu. Tato funkce je dostupná od verze 2016.4.
Byly vydány nové licenční podmínky platné od od 20.9.2016.
Od 20.9. bude platit nový ceník FlexiBee.
V červenci 2016 byla vydána veřejná Beta verze macOS Sierra. Nyní se připravuje podpora této verze OS na serverové straně FlexiBee.
FlexiBee bude podporovat EET.
V tomto článku najdete seznam změn a novinek ve FlexiBee pro rok 2016.
V ceníku FlexiBee se událo a ještě uděje několik příjemných změn.