Fakturace

Vydaná faktura

Přijaté a vydané faktury jsou součástí modulu Nákup/Prodej. FlexiBee umí

  • zálohové faktury
  • zálohový daňový doklad
  • daňový doklad
  • hromadnou fakturaci atd.
Při prodeji lze využít čtečky čárového kódu.

Při vystavování faktur s návazností na sklad lze automaticky vytvářet výdejky ze skladu, jednoduše lze také vytvořit pokladní doklad. Účetní vazby mezi fakturami a uhrazujícími doklady nedovolují tyto operace špatně zaúčtovat. 

Samozřejmostí je možnost přidávání příloh k fakturám.

Můžete si předdefinovat šablony (typy) faktur a nastavit v nich základní společné parametry: zaúčtování, způsob platby, dokladové řady atd. Výběrem šablony se doklad automaticky předvyplní.

Součástí je mnoho přehledových sestav, např. přehled položek pro jednoho odběratele za určité období seřazené podle kódu zboží a data vystavení.

Ze seznamu faktur můžete rovnou vystavovat příkazy k úhradě. FlexiBee umí exportovat příkazy do elektronických formátů většiny bankovních ústavů.

V programu můžete také nastavit např. to, zda je přijatou fakturu nutné podepsat pověřenou osobou před vytvořením příkazu k úhradě. Pověřená osoba faktury podepíše a tím jsou připraveny pro tvorbu příkazu. Pokud je faktura nepodepsaná, není možné ji proplatit.