Pokročilé aktivity

Modul umožňuje propracovanější řízení komunikace se zákazníky a vedení zakázek. Obsahuje např. tyto funkce:

  • události / aktivity – umožňuje u zákazníka vést poznámky, schůzky a úkoly.
  • typy událostí – kromě základních tří typů událostí můžete vytvářet další nové.
  • náklady na událost – je možné přidávat náklady na události.
  • typy nákladů na událost – je možné přidávat náklady na události.

Součástí pokročilých aktivit jsou i pokročilé zakázky.

  • zakázky – všechny doklady je možné členit na zakázky a pak také vyhodnocovat (náklady na zakázky, účetní výstupy dle zakázky, ...).
  • typy zakázek – zakázky je možné třídit dle typu.
  • stavy zakázek – stavy zakázek je možné si libovolně upravovat a definovat.
  • vyhodnocení zakázky – zakázky lze hodnotit dle výsledku. Typy vyhodnocení zakázky lze libovolně definovat (úspěch, neúspěch, vybrali jiného dodavatele, ...).

Pokročilé aktivity jsou obvykle kombinovány s zodpovědnou osobou.