Mzdy a personalistika

Modul mezd poskytuje komplexní zpracování mzdové a personální agendy. Obsahuje následující funkce:

 • Možnost více pracovních poměrů u jednoho zaměstnavatele.
 • Mzdové složky, rozdělené do skupin.
 • Pravidelná i nepravidelná pracovní poměry, směny.
 • Různé typy mezd: měsíční, hodinová, úkolová, podílová či kombinace typů mezd.
 • Členění mzdových nákladů na střediska, zakázky, předkontace.
 • Výpočet nemocenských dávek dle platné legislativy
 • Evidence nepřítomnosti
 • Možnost rychlého zadání jednoho typu mzdy pro skupinu zaměsntanců (např. prémie, odměny).
 • Možnost připravit si předběžné mzdy pro celý rok a mít tak přehled o budoucích mzdových nákladech.

Z modulu mezd lze samozřejmě tisknout celou řadu přehledových sestav, často v úředně požadovaných formátech.

 • Přehledy pro OSSZ:
  • Přehled o výši pojistného
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)
  • Evidenční list důchodového pojištění
  • Příloha k žádosti o nemocenské
 • Přehledy pro zdravotní pojišťovny:
  • Přehled o platbě pojistného
  • Hromadné oznámení zaměstnavatele
 • Přehledý pro finanční úřad:
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech
 • Mzdové výstupy:
  • Mzdové listy
  • Rekapitulace mzdových složek
 • Ostatní:
  • Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
  • Zákonné pojištění odpovědnosti
  • ISPV - Informační systém o průměrném výdělku

Fond pracovní doby:

mzdy-fond1

Nepřítomnost:

mzdy-nemoc

Personalistika:

mzdy-pracovnik

Formulář pro zadání nepravidelné pracovní doby:
Zadávání nepravidelné pracovní doby
Související odkazy


Kontakt

Ing. Jan Bláha - BlahaSoft
Prodejce FlexiBee
Tel.: 736 142 250
E-mail: info@blahasoft.cz

Novinky

Pokud jste podnikatel nebo účetní, a přepisujete faktury do FlexiBee ručně, tak už nemusíte.

V tomto článku najdete seznam změn a novinek ve FlexiBee ve verzi 2017.1
FlexiBee nyní umí importovat z Excelu nejen pohledávky a závazky, ale i vydané a přijaté faktury, banku a pokladnu. Tato funkce je dostupná od verze 2016.4.
Byly vydány nové licenční podmínky platné od od 20.9.2016.
Od 20.9. bude platit nový ceník FlexiBee.
V červenci 2016 byla vydána veřejná Beta verze macOS Sierra. Nyní se připravuje podpora této verze OS na serverové straně FlexiBee.
FlexiBee bude podporovat EET.
V tomto článku najdete seznam změn a novinek ve FlexiBee pro rok 2016.
V ceníku FlexiBee se událo a ještě uděje několik příjemných změn.