Mzdy a personalistika

Modul mezd poskytuje komplexní zpracování mzdové a personální agendy. Obsahuje následující funkce:

 • Možnost více pracovních poměrů u jednoho zaměstnavatele.
 • Mzdové složky, rozdělené do skupin.
 • Pravidelná i nepravidelná pracovní poměry, směny.
 • Různé typy mezd: měsíční, hodinová, úkolová, podílová či kombinace typů mezd.
 • Členění mzdových nákladů na střediska, zakázky, předkontace.
 • Výpočet nemocenských dávek dle platné legislativy
 • Evidence nepřítomnosti
 • Možnost rychlého zadání jednoho typu mzdy pro skupinu zaměsntanců (např. prémie, odměny).
 • Možnost připravit si předběžné mzdy pro celý rok a mít tak přehled o budoucích mzdových nákladech.

Z modulu mezd lze samozřejmě tisknout celou řadu přehledových sestav, často v úředně požadovaných formátech.

 • Přehledy pro OSSZ:
  • Přehled o výši pojistného
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)
  • Evidenční list důchodového pojištění
  • Příloha k žádosti o nemocenské
 • Přehledy pro zdravotní pojišťovny:
  • Přehled o platbě pojistného
  • Hromadné oznámení zaměstnavatele
 • Přehledý pro finanční úřad:
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech
 • Mzdové výstupy:
  • Mzdové listy
  • Rekapitulace mzdových složek
 • Ostatní:
  • Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
  • Zákonné pojištění odpovědnosti
  • ISPV - Informační systém o průměrném výdělku

Fond pracovní doby:

mzdy-fond1

Nepřítomnost:

mzdy-nemoc

Personalistika:

mzdy-pracovnik

Formulář pro zadání nepravidelné pracovní doby:
Zadávání nepravidelné pracovní doby