Slevy na FlexiBee pro účetní firmy

 • Klient pořizuje primární doklady, vystavuje faktury, vede si sklad, prodává zboží.
 • Účetní dělá DPH, zaúčtovává doklady, opravuje chyby.
 • Klient přistupuje k systému z kanceláře, účetní z domova nebo z chaty.
 • Vše online, bez nutnosti sehrávání dat.
 • Přes web, přes chytrý telefon.

Účetním firmám poskytujeme nejvyšší variantu FlexiBee Premium za následujících podmínek:

 • První uživatel z účetní firmy (pro zápis) je zdarma.
 • Každý další uživatel z účetní firmy (pro zápis) stojí 295,- Kč.
 • Každý uživatel každého jejího klienta (pro zápis) stojí 295,- Kč.
 • Stejně jako u ostatních variant je cloud v ceně.
 První uživatel zapisující dataDalší uživatel zapisující dataUživatelé pouze pro čtení dat
Účetní firma0,-295,-0,-
Klient 1295,-295,-0,-
Klient 2295,-295,-0,-
Klient 3295,-295,-0,-
...295,-295,-0,-

Pro licenci s pouze jedním uživatelem je účtována hotline (telefon, e-mail) ve výši 950,- Kč ročně bez DPH.

Příklad

 1. Účetní firma: tři účetní, potřebují tři přístupy pro čtení a zápis.
 2. Klienti: tři střední firmy
  • Z první firmy dva uživatelé.
  • Z druhé firmy jeden uživatel.
  • Z třetí firmy tři uživatelé.
 3. Celková měsíční cena pro účetní + klienty: 1x0 (první účetní) + 2x295 (další účetní) + 2x295 (první klient) + 1x295 (druhý klient) + 3x295 (třetí klient) = 2360,- Kč bez DPH.

Podmínky

 1. Nabyvatel, pro kterého Poskytovatel provozuje FlexiBee v Cloudu, je oprávněn požádat Poskytovatele o poskytnutí Licence a technické podpory na dobu 1 roku za zvýhodněných cenových podmínek, jak tyto vyplývají z ceníku Poskytovatele, pokud splňuje tyto podmínky:
  1. hlavním předmětem podnikání Nabyvatele je vedení účetnictví (tj. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a / nebo činnost auditorů a daňových poradců),
  2. Nabyvatel vede účetnictví nejméně dvěma dalším osobám, které s ním nejsou majetkově či kapitálově propojeny,
  3. Nabyvatel umístí na své webové stránky (pokud je má zřízené) text: „Využíváme online účetní software ABRA FlexiBee.“ včetně odkazu na Webové stránky.
 2. Nabyvateli, pro kterého Poskytovatel provozuje FlexiBee v Cloudu, bude Licence a technická podpora poskytována za zvýhodněných cenových podmínek, jak tyto vyplývají z ceníku Poskytovatele, i po uplynutí jednoročního období ve smyslu předchozího bodu, pokud budou ze strany Nabyvatele splněny tyto podmínky:
  1. hlavním předmětem podnikání Nabyvatele je vedení účetnictví (tj. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a / nebo činnost auditorů a daňových poradců);
  2. na webových stránkách Nabyvatele (pokud je má zřízené) je umístěn text „Využíváme online účetní software ABRA FlexiBee.“ včetně odkazu na Webové stránky;
  3. Nabyvatel vede účetnictví ve FlexiBee nejméně pěti dalším osobám, které s ním ani mezi sebou nejsou majetkově či kapitálově propojeny;
  4. počet pohybů v účetním deníku u osob majetkově či kapitálově propojených s Nabyvatelem je menší, než celkový součet pohybů u jeho ostatních klientů, přičemž splnění této podmínky je Nabyvatel povinen Poskytovateli na vyzvání doložit;
  5. nejméně 1 pracovník Nabyvatele absolvoval v průběhu prvního roku trvání Zvýhodněného užití uživatelské školení k Produktu.
 3. V průběhu doby Zvýhodněného užití se Nabyvatel zavazuje informovat své zákazníky o tom, že mohou při spolupráci s Nabyvatelem využívat Produkt za podmínek vyplývajících z ceníku Poskytovatele.
 4. V případě, že Nabyvatel přestane splňovat byť jednu z podmínek pro Zvýhodnění užití, má Poskytovatel právo rozhodnout o ukončení užívání FlexiBee v režimu Zvýhodněného užití.


Související odkazy


Kontakt

Ing. Jan Bláha - BlahaSoft
Prodejce FlexiBee
Tel.: 736 142 250
E-mail: info@blahasoft.cz

Novinky

Pokud jste podnikatel nebo účetní, a přepisujete faktury do FlexiBee ručně, tak už nemusíte.

V tomto článku najdete seznam změn a novinek ve FlexiBee ve verzi 2017.1
FlexiBee nyní umí importovat z Excelu nejen pohledávky a závazky, ale i vydané a přijaté faktury, banku a pokladnu. Tato funkce je dostupná od verze 2016.4.
Byly vydány nové licenční podmínky platné od od 20.9.2016.
Od 20.9. bude platit nový ceník FlexiBee.
V červenci 2016 byla vydána veřejná Beta verze macOS Sierra. Nyní se připravuje podpora této verze OS na serverové straně FlexiBee.
FlexiBee bude podporovat EET.
V tomto článku najdete seznam změn a novinek ve FlexiBee pro rok 2016.
V ceníku FlexiBee se událo a ještě uděje několik příjemných změn.