Novinky ve FlexiBee 2017.1

17. February 2017
V tomto článku najdete seznam změn a novinek ve FlexiBee ve verzi 2017.1

Legislativní změny:

 • Aktualizace sazeb DPH pro země Francie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Malta, Rakousko, Rumunsko a Řecko.
 • Aktualizace výpočtu mezd pro rok 2017.
  • Došlo k navýšení minimální hodinové mzdy a minimální měsíční mzdy.
  • Byl aktualizován limit nároku na výplatu bonusu.
  • Nové redukční hranice pro výpočet náhrad za nemoc.
  • Změna hranice daňové uznatelnosti příspěvku zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění.
  • Změna výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění osob, pro které je plátcem pojištění stát.
 • Nové verze formulářů Výpočet daně a daňového zvýhodnění 2016 a Potvrzení o zdanitelných příjmech 2017 pro zálohovou i srážkovou daň.
 • Aktualizace číselníků pro Intrastat (CZ): kombinovaná nomenklatura (ze dne 5. 1. 2017) a kódy transakcí (ze dne 15. 1. 2017).

Vylepšení:

 • V dokladech a položkách dokladů na webovém rozhraní byla přidaná možnost vyplnit řádek kontrolního hlášení DPH. Do webového rozhraní byla doplněna i možnost tvorby XML souboru s kontrolním hlášením DPH.
 • Na vydané faktury na záložku Platba na účet bylo přidáno pole Automaticky odpočítávat, kterým lze pro typy dokladů záloha nebo zálohový daňový doklad definovat možnost zahrnutí do automatického odpočtu záloh.
 • V daňové evidenci přibyla funkce pro přepočet zaevidovaných uhrazených dokladů pro aktuálního období (Nástroje — Přepočet daňové evidence).
 • Přidána podpora běhu na PostgreSQL ve verzi 9.6.
 • Pro snazší práci s EET v REST-API byla přidána do evidencí Faktura vydaná a Pokladní pohyb dopočítávané pole BKP (eetBkp).
 • Ve mzdovém výstupu pro OSSZ při tvorbě opravného ELDP je nyní možné zadat datum opravy do nově přidaného pole Oprava ELDP ze dne.
 • Aktualizace analytických účtů DPH pro nově vytvářené firmy s podvojným účetnictvím.
ABRA FlexiBee nyní vyžaduje minimálně Javu 7.Kontakt

Ing. Jan Bláha - BlahaSoft
Prodejce FlexiBee
Tel.: 736 142 250
E-mail: info@blahasoft.cz

Novinky

Pokud jste podnikatel nebo účetní, a přepisujete faktury do FlexiBee ručně, tak už nemusíte.

V tomto článku najdete seznam změn a novinek ve FlexiBee ve verzi 2017.1
FlexiBee nyní umí importovat z Excelu nejen pohledávky a závazky, ale i vydané a přijaté faktury, banku a pokladnu. Tato funkce je dostupná od verze 2016.4.
Byly vydány nové licenční podmínky platné od od 20.9.2016.
Od 20.9. bude platit nový ceník FlexiBee.
V červenci 2016 byla vydána veřejná Beta verze macOS Sierra. Nyní se připravuje podpora této verze OS na serverové straně FlexiBee.
FlexiBee bude podporovat EET.
V tomto článku najdete seznam změn a novinek ve FlexiBee pro rok 2016.
V ceníku FlexiBee se událo a ještě uděje několik příjemných změn.