Novinky ve FlexiBee 2016

1. March 2016
V tomto článku najdete seznam změn a novinek ve FlexiBee pro rok 2016.

Novinky:
 • Automatický režim rezervací, tj. automatické vytvoření rezervace zboží při vytvoření objednávky i při naskladnění objednaného zboží. Plně automatický režim rezervací můžete aktivovat v Nastavení firmy pro modul Prodej.
 • Můžete načítat bankovní výpisy ve formátu SEPA XML – Camt.053.
 • Funkce Rozúčtovat vedlejší náklady pro Intrastat a evidenci těchto nákladů na položkách dokladů. Nyní je možné vedlejší náklady na dopravu snadno rozpočítat na jednotlivé položky dokladu a řádně je vykázat.

Vylepšení:
 • Pro aplikace propojené s registrační pokladnou nabízí Průvodce zaúčtováním prodejek nově možnost provést na pokladně denní uzávěrku. Funkci je vzhledem k omezením knihoven společnosti ELCOM možné používat pouze v aplikaci běžící na 32bitové Javě.
 • Na přehledech dokladů je možné hodnotu sloupce Řádek kontrolního hlášení DPH nastavovat funkcí Hromadná změna.
 • Pro pokladní a bankovní doklady bylo přidáno pole Číslo souhrnné, které bylo naplněno hodnotami ze stávajícího pole Číslo došlé. Hodnoty pole Číslo souhrnné se nyní používají v některých případech místo hodnot z pole Číslo došlé. Změna významu polí je změnou API.
 • Pro pokladní a bankovní doklady jsme přidali pole Datum uplatnění zdanitelného plnění.
 • Tiskové sestavy Seznam přijatých faktur (saldo), Seznam vydaných faktur (saldo), Seznam ostatních pohledávek (saldo), Seznam ostatních závazků (saldo) a Stav úhrad k datu máte nově k dispozici ve variantě seskupené a řazené dle firem a ve variantě bez seskupení řazené dle uživatele.

 Legislativní změny:
 • Kontrolní hlášení k DPH. Aplikace umožňuje evidovat řádek formuláře kontrolního hlášení pro typy dokladů, samotné doklady i jejich položky. Průvodce vytvořením kontrolního hlášení vám pomůže se zvolením správné formy hlášení a kontrolou správnosti a úplnosti dat.
 • Nastavení aplikace, specifické řádky kontrolního hlášení používané FlexiBee pro urychlení zadávání, princip vytváření dokladů a vytváření samotného kontrolního hlášení je vysvětleno v nápovědě aplikace, v kapitole Kontrolní hlášení.
 • Osobitná úprava DPH na Slovensku. Pro firmy se slovenskou legislativou a firmy registrované k DPH na Slovensku je připravena podpora zvláštní úpravy uplatňování DPH na základě přijetí platby za dodání zboží nebo služby na základě novely zákona č. 222/2004 Z.z.
 • Nový kód přenesené daňové povinnosti § 92d – dodání nemovité věci.
 • Standardní účtová osnova pro podnikatele je aktualizována pro rok 2016.Kontakt

Ing. Jan Bláha - BlahaSoft
Prodejce FlexiBee
Tel.: 736 142 250
E-mail: info@blahasoft.cz

Novinky

Pokud jste podnikatel nebo účetní, a přepisujete faktury do FlexiBee ručně, tak už nemusíte.

V tomto článku najdete seznam změn a novinek ve FlexiBee ve verzi 2017.1
FlexiBee nyní umí importovat z Excelu nejen pohledávky a závazky, ale i vydané a přijaté faktury, banku a pokladnu. Tato funkce je dostupná od verze 2016.4.
Byly vydány nové licenční podmínky platné od od 20.9.2016.
Od 20.9. bude platit nový ceník FlexiBee.
V červenci 2016 byla vydána veřejná Beta verze macOS Sierra. Nyní se připravuje podpora této verze OS na serverové straně FlexiBee.
FlexiBee bude podporovat EET.
V tomto článku najdete seznam změn a novinek ve FlexiBee pro rok 2016.
V ceníku FlexiBee se událo a ještě uděje několik příjemných změn.